Badania logiczne

Badania logiczne

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List od Malvine Husserl z 24.03.1929

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Stefana Szumana z 04.08.1939

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920