Badania logiczne

Badania logiczne

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

List od Malvine Husserl z 24.03.1929