dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List do Mieczysława Wallisa z 22.01.1962

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.10.1933

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Stefana Szumana z 09.04.1942