dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d. (2)

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Władysława Witwickiego z 22.08.1925

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1933

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List od Ireny Krońskiej z 13.01.1961