dzieła Ingardena

dzieła Ingardena

List od Ireny Krońskiej z 22.10.1960

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 09.11.1947

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Ireny Krońskiej z 21.07.1968

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List od Felixa Kaufmanna z 05.12.1934

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Henryka Skolimowskiego z 30.10.1968

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964