dzieło literackie

dzieło literackie

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936