dzieło literackie

dzieło literackie

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 01.03.1936

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Stefana Szumana z 12.12.1941