dzieło literackie

dzieło literackie

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Wacława Borowego z 15.02.1938

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Mieczysława Wallisa z 05.01.1936

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949