dzieło literackie

dzieło literackie

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

List od Stefana Żółkiewskiego z 04.06.1966

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Stefana Żółkiewskiego z 29.05.1966