dzieło literackie

dzieło literackie

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List do Ireny Krońskiej z 22.05.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.03.1936

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Wacława Borowego z 15.02.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936