korespondencja

korespondencja

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

List od Stefana Błachowskiego z 01.03.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List od Władysława Witwickiego z 01.05.1938

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Władysława Witwickiego z 30.09.1923