korespondencja

korespondencja

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 06.06.1923

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.04.1934

List od Władysława Witwickiego z 07.07.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Władysława Witwickiego z 29.10.1924

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921