krytyka

krytyka

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 14.09.1969

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Wacława Borowego z 15.02.1938

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

List od Stefana Szumana z bd-4

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List od Władysława Witwickiego z 20.10.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Władysława Witwickiego z 28.07.1922

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.12.1936