krytyka

krytyka

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 26.11.1921

List od Stefana Szumana z bd-4

List od Władysława Witwickiego z 03.08.1922

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 14.09.1969

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

List od Stefana Szumana z bd-2

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Tadeusza Czeżowskiego z 15.09.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934