praca naukowa

praca naukowa

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 06.06.1923

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List od Władysława Witwickiego z 28.07.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.06.1923