praca naukowa

praca naukowa

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.05.1923

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935