praca naukowa

praca naukowa

List od Władysława Witwickiego z 10.10.1922

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

List od Stefana Szumana z bd-2

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.08.1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927