praca naukowa

praca naukowa

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Władysława Witwickiego z 20.09.1922

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.06.1937

List od Władysława Witwickiego z 13.07.1922 B

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1939

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939