Roman Witold Ingarden

Roman Witold Ingarden

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

Notatki do odczytu z b.d.

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.