Roman Witold Ingarden

Roman Witold Ingarden

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Notatki do dyskusji sekcji z 08.03.1926

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.