Roman Witold Ingarden

Roman Witold Ingarden

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Stefana Żółkiewskiego z 09.09.1968

Notatki do odczytu z b.d.