Roman Witold Ingarden

Roman Witold Ingarden

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Jerzego Rudzkiego z 18.01.1965

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.