Roman Witold Ingarden

Roman Witold Ingarden

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

Prośba o rezerwację z 04.10.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

Odmowa wykorzystania fragmentów dzieła literackiego z 31.03.1965

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952