Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.09.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 30.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.12.1960

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965