Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.02.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967