Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.12.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.06.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962