Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

Teresa Tatarkiewicz (Potworowska)

List do Władysława Tatarkiewicza z 11.06.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.03.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 21.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.09.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.11.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04. 1965

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968