Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1929

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Tadeusza Czeżowskiego z 03.03.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

Wniosek o urlop z 29.03.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930