Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.07.1939

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.05.1933

List od Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1935

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.02.1924

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937