Lwów

Lwów

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.10.1918

List od Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.04.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.01.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.04.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924