Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.01.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.02.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.01.1967

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 28.03.1945