Ministerstwo WROP

Ministerstwo WROP

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Dowód z 21.06.1924

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925