Ministerstwo WROP

Ministerstwo WROP

Dowód z 21.06.1924

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933