Ministerstwo WROP

Ministerstwo WROP

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

Dowód z 21.06.1924

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Wniosek o urlop z 29.03.1927

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928