Ministerstwo WROP

Ministerstwo WROP

Wniosek o urlop z 29.03.1927

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934

Informacja o uchwałach z 08.09.1931

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926