Ministerstwo WROP

Ministerstwo WROP

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Dowód z 21.06.1924

Zasiłek na pracę naukową z 15.11.1927

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Wniosek o urlop z 29.03.1927

Odpowiedź w sprawie wynagrodzenia z 16.03.1934