tłumaczenia

tłumaczenia

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List do Polskiej Akademii Nauk z 07.03.1966

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List od Władysława Witwickiego z 21.02.1924

List od Władysława Witwickiego z 28.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Stefana Szumana z 06.11.1941