tłumaczenia

tłumaczenia

List od Ireny Krońskiej z 23.03.1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List od Ireny Krońskiej z 10.02.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 14.03.1968

List od Ireny Krońskiej z 17.11.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

Plan Biblioteki Klasyków Filozofii w zakresie filozofii niemieckiej w. XVII i XVIII z d.b.

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Ireny Krońskiej z b.d.07.1961

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

List od Bogdana Suchodolskiego z 20.10.1945