Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.06.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.11.bd

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1924