Lwów

Lwów

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.10.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.10.1923

List od Hansa Corneliusa z 14.12.1937

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.09.1937

List od Henryka Mehlberga z 03.03.1947