dokument

dokument

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

Plans for research 1 z b.d.

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Dowód z 21.06.1924

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Protokół z odbioru przysięgi urzędniczej z 19.08.1921

Powołanie z 03.08.1921

Prośba o udzielenie urlopu z 17.03.1932