dokument

dokument

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Prośba z 18.06.1921

Wniosek o urlop z 29.03.1927

Oświadczenie z 29.06.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964

Plans for research z b.d.

Curriculum vitae z bd.04.1921

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Opinia o pracy doktorskiej Katarzyny Rosner-Graff z 16.11.1968

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964