dokument

dokument

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Plans for research 1 z b.d.

Tekst ślubowania z 12.12.1933

Postanowienie z 20.08.1921

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925

Dowód z 21.06.1924