dokument

dokument

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

Plans for research z b.d.

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Zarządzenie wypłaty wynagrodzenia profesorskiego z 14.12.1933

Prośba z 18.06.1921

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932