poprawki

poprawki

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 17.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Adama Bromberga z 11.05.1963

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1954