poprawki

poprawki

List od Bogdana Suchodolskiego z 07.10.1945

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Stefana Morawskiego z bd 3

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List do Ireny Krońskiej z 29.10.1954

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List od Adama Bromberga z 11.05.1963

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

List od Stefana Szumana z 18.12.1942