poprawki

poprawki

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1937

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 28.02.1953

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Stefana Morawskiego z bd 3

List od Bogdana Suchodolskiego z 07.10.1945

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939