poprawki

poprawki

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 21.06.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Bogdana Suchodolskiego z 07.10.1945

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List od Stefana Morawskiego z bd 3

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.03.1956

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.08.1952