poprawki

poprawki

List od Stefana Szumana z 18.12.1942

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1937

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Adama Bromberga z 11.05.1963

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Stefana Morawskiego z bd 3